Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van alle klassen en komt elke week op maandag tijdens de grote pauze bij elkaar. Tijdens de vergaderingen wordt gewerkt met een agenda en notulen en één van de leerlingen zit de vergadering voor.

Wat doet de leerlingenraad

  • De leerlingenraad bespreekt wensen, tips en ideeën van alle leerlingen m.b.t. schoolse zaken
  • De leerlingenraad adviseert aan de docenten en de directie
  • De leerlingen van de leerlingenraad organiseren het jaarlijkse schoolfeest en denken actief mee over de invulling van de open dagen en andere schoolactiviteiten
  • De leerlingenraad zorgt in de schoolkantine “Happykitchen4you” tegen een kleine vergoeding voor heerlijke tosti’s en soep voor zowel leerlingen als docenten