Wat is TOS

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt.
Leerlingen met TOS hebben moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan.
De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.
Een TOS komt relatief vaak voor; rond de 7% van alle leerlingen heeft een TOS.

Kenmerken van leerlingen met TOS
De taalproblemen van leerlingen met TOS zijn bij iedereen anders en hoeveel last leerlingen ervan hebben is ook verschillend. Een aantal algemene kenmerken komt vaak voor bij TOS, maar een leerling hoeft niet aan al deze kenmerken te voldoen om van een TOS te spreken. Na onderzoeken van verschillende deskundigen, bijvoorbeeld op een Audiologisch Centrum, kan worden vastgesteld of de leerling een TOS heeft.

Leerlingen met TOS (in het algemeen):

 • hebben een gemiddeld gehoor, maar lijken niet goed te luisteren
 • hebben een gemiddelde intelligentie (IQ score)
 • leren hun moedertaal langzaam en moeizaam
 • praten moeilijk verstaanbaar
 • kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden
 • hebben moeite met het maken van zinnen en het vormen van woorden
 • hebben een kleine woordenschat
 • hebben moeite om op een woord te komen: woordvindingsproblemen
 • begrijpen taal minder goed
 • hebben minder innerlijke taal
 • hebben moeite met plannen
 • moeite om hun aandacht ergens bij te houden
 • hebben veel herhaling nodig
 • zijn beter in onthouden van dingen die ze zien, dan dingen die ze horen

 

Workshop ‘Ervaar TOS’

VierTaal College Schagen biedt enkele keren per jaar de gratis workshop ‘Ervaar TOS’ aan.  Deze workshop is voor alle belangstellenden die een kind hebben met TOS of werken met jongeren met TOS. Tijdens de workshop ervaren de deelnemers wat TOS is en hoe het is om problemen met taal te hebben.

Waarom reageert een jongere met TOS op een bepaalde manier? Waarom kan hij of zijn niet zeggen wat hij of zij bedoelt? Hoe kan ik hem of haar (nog) beter begeleiden?

Voor actuele data van deze workshop kunt u contact opnemen met de school.

Telefoon: 0224-214071 Of e-mail: viertaalcollegeschagen@viertaal.nl