Het onderwijsaanbod van VierTaal College Schagen is ingericht vanuit de uitstroomprofielen:

  • VMBO/Schakelstroom voor leerlingen met het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs
  • Praktijkstroom voor leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeidstoeleiding
VMBO/Schakelstroom

VMBO/Schakelstroom

De leerlingen van de VMBO/Schakelstroom hebben als uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. We bieden een volledig onderbouw programma op het niveau VMBO Basis, Kader en Theoretische Leerweg (TL).

Lees verder
Praktijkstroom

Praktijkstroom

Praktijkstroom is voor leerlingen met het uitstroomprofiel arbeidstoeleiding. Wij bieden een volledig, vijfjarig traject met als uitstroomprofielen:
MBO, arbeid, beschut werk, dagbesteding

Lees verder