Mentor

De mentoren hebben een belangrijke taak in de organisatie. Zij zijn aanspreekpunt voor leerling en ouders/verzorgers.

De mentor is ook degene met wie als eerste contact wordt opgenomen als een docent een probleem signaleert met betrekking tot een leerling. 

Een mentor begeleidt en volgt de leerlingen, heeft naast de leervorderingen aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatieve redzaamheid en de motivatie van de leerlingen. Hij of zij bouwt een persoonlijke relatie met de leerlingen op, geeft aandacht aan de persoonlijkheidsvorming van elke leerling, draagt bij aan de vorming van de groep waarin de leerlingen functioneren en onderhoudt contact met de ouders/verzorgers onder andere door middel van rapport/ portfolio- en OPP gesprekken.

Bij alle belangrijke beslissingen, zoals schoolkeuze, sectorkeuze en dergelijke vindt altijd overleg met de ouders/verzorgers plaats.