Logopedist

De logopedist doet onderzoek op het gebied van spraak, taal en waar nodig gehoor en/of stem. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt, indien nodig, een (logopedisch) handelingsplan voor begeleiding of een verslag ten behoeve van de (her)indicatie opgesteld.

Behandelingen vinden individueel, in kleine groepen en klassikaal plaats. Naast behandelen observeert, signaleert en adviseert de logopedist.

Door docenten en ambulant begeleiders kan een beroep gedaan worden op de expertise van de logopedist.

 De logopedist:

  • geeft ondersteuning in de klas, bijvoorbeeld bij debatteren, Muiswerk basisspelling en Nieuwsbegrip
  • verzorgt samen met de mentor en docenten groepslessen Communiceren
  • geeft extra zorg aan leerlingen op het gebied van taal, articulatie, gehoor en stem
  • neemt deel aan de werkgroep taal
  • is lid van het ondersteuningsteam
  • observeert en adviseert docenten op het gebied van cluster 2 handelen en communicatie