Gelijke kansen door verschil te maken

Op VierTaal College Schagen besteden we specifieke aandacht aan de taalontwikkeling en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden van de leerlingen. We willen de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op deelname aan de maatschappij. Naast taalontwikkeling en communicatieve vaardigheden doen we dit door het ontwikkelen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de cognitieve vaardigheden.

Voor VierTaal College Schagen is een veilig schoolklimaat van groot belang.

Binnen ons onderwijs werken we met kleine groepen leerlingen, hebben we aandacht voor de individuele onderwijsbehoeften en leerroutes. 

We zetten in op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfontplooiing en we zijn er op gericht dat leerlingen hun kwaliteiten kennen en weten wat ze nodig hebben om zich in het vervolgonderwijs en/of op de toekomstige werkplek verder te kunnen ontwikkelen. De lessen Leefstijl, de specifieke lessen, het traject ‘Pas maar toe!’, de lessen Communiceren en het leerlingvolgsysteem Communicatieve Vaardigheden sluiten hierop aan.

Onderwijsstromen

Onderwijsstromen

VierTaal College Schagen biedt onderwijs aan leerlingen met de uitstroom niveaus: vervolgonderwijs (VMBO basis, kader, theoretische leerweg) en arbeid (arbeid, beschut werk, dagbesteding, MBO).

lees verder
Onderwijsondersteuning

Onderwijsondersteuning

lees verder
Wat is TOS

Wat is TOS

Een TOS is een TaalOntwikkelingsStoornis. Leerlingen met TOS hebben moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Een TOS komt relatief vaak voor; rond de 7% van alle leerlingen heeft een TOS.

lees verder