Gelijke kansen door verschil te maken

Op VierTaal College Schagen besteden we specifieke aandacht aan de taalontwikkeling en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden van de leerlingen. We willen de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op deelname aan de maatschappij. Naast taalontwikkeling en communicatieve vaardigheden doen we dit door het ontwikkelen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de cognitieve vaardigheden.

Voor VierTaal College Schagen is een veilig schoolklimaat van groot belang.

Binnen ons onderwijs werken we met kleine groepen leerlingen, hebben we aandacht voor de individuele onderwijsbehoeften en leerroutes. 

We zetten in op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfontplooiing en we zijn er op gericht dat leerlingen hun kwaliteiten kennen en weten wat ze nodig hebben om zich in het vervolgonderwijs en/of op de toekomstige werkplek verder te kunnen ontwikkelen. De lessen Leefstijl, de specifieke lessen, het traject ‘Pas maar toe!’, de lessen Communiceren en het leerlingvolgsysteem Communicatieve Vaardigheden sluiten hierop aan.

Onderwijsstromen

Onderwijsstromen

Welke niveaus biedt onze school?

lees verder
Onderwijsondersteuning

Onderwijsondersteuning

lees verder
Wat is TOS

Wat is TOS

Een TOS is een taalontwikkelingsstoornis. Het leren van talen gaat niet vanzelf: de hersenen kunnen taal niet goed verwerken.

lees verder