Gelijke kansen door verschil te maken

Het motto van stichting VierTaal is 'Gelijke kansen door verschil te maken'.
Wij bieden leerlingen gelijke kansen door rekening te houden met de verschillen en te kijken naar de mogelijkheden. Het doel van VierTaal College Schagen is leerlingen zo succesvol mogelijk laten uitstromen naar regulier onderwijs en/of arbeid.

Taal, Communicatieve vaardigheden en ‘Onderwijs op maat’

VierTaal College Schagen is een relatief kleine school met een sterk pedagogisch klimaat waar veiligheid en aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid belangrijke pijlers zijn.

In de regio Noord-Holland Noord zijn wij de enige school die dit type onderwijs verzorgt. We onderscheiden ons ten opzichte van regulier onderwijs doordat we structureel extra aandacht besteden aan de ontwikkeling van Taal en Communicatieve vaardigheden. Door de kleine klassen, de structuur van ons onderwijs, de inzet van docenten, onderwijsondersteuners én logopedie in de klas sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften, niveaus en kwaliteiten van de leerlingen.

Naast de reguliere lessen hebben alle leerlingen lessen op het gebied van sociale vaardigheden, groepslessen ‘communiceren’ en specifieke lessen afhankelijk van de individuele onderwijsbehoeften en doelen.

Het team

Het team

Ons team bestaat uit docenten, onderwijsondersteuners, logopedist, orthopedagoog/ zorgcoördinator. Wij vormen een krachtig en divers team dat vanuit verschillende disciplines samenwerkt om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven en (blijvend) te ontwikkelen. Samen met ouders/verzorgers en de leerlingen zelf.

Lees verder
Missie en Visie

Missie en Visie

Missie en visie van Stichting VierTaal: De MISSIE van VierTaal vatten we samen in het motto ``GELIJKE KANSEN DOOR VERSCHIL TE MAKEN``.

lees verder
Inrichting van het onderwijs

Inrichting van het onderwijs

VierTaal College Schagen biedt voorgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die door hun communicatieve beperking niet in staat zijn om onderwijs in een reguliere setting te volgen.

lees verder
AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting VierTaal de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.

Meer informatie: www.viertaal.nl

Stichting VierTaal

Onze school is onderdeel van Stichting VierTaal. VierTaal is een instelling met openbare scholen en ambulante diensten voor primair en voortgezet cluster 2 onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in de leeftijd van 2,5 tot 18 jaar. De scholen en diensten van VierTaal bevinden zich in Almere, Amsterdam, Den Haag en Schagen.

Lees verder op de website van VierTaal